Uw zoekresultaten

Vastgoedbeheer
(Gemeenschappen)

Oprichting van gemeenschappen

Wij zorgen voor alle formaliteiten die komen kijken bij het opzetten van een gemeenschap van eigenaars:

 • Buitengewone Algemene Vergadering om de Vereniging van Eigenaars te vormen.
 • Registratie bij de belastingdienst (CIF).
 • Legalisatie van het notulenboek bij het Kadaster.
 • Opening van een bankrekening op naam van de gemeenschap van eigenaars.
 • Registratie van nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas, enz.) en onderhoudsdiensten (schoonmaken, tuinieren, enz.).
 • Opstellen van statuten en interne reglementen.
 • Opstellen van de initiële bijdragebegroting.

Administratief beheer en instandhouding

Wij zorgen voor alle administratieve procedures en houden altijd rekening met je Community:

 • Opstellen en verzenden van circulaires, aankondigingen, notulen, etc.
 • Handhaving van de statuten, reglementen en besluiten die zijn aangenomen door de vergadering van eigenaars.
 • Financieel beheer: bankrekeningen en kasbeheer. Betalingen (facturen) en Collecties (ontvangsten).
 • Economisch Budgetadvies
 • Onmiddellijke aandacht en advies voor eigenaars.
 • Follow-up van debiteuren, leveranciers, servicebedrijven en werknemers.
 • Communicatie met overheden.
 • Periodieke inspectie voor het behoud en onderhoud van het gebouw.
 • Implementatie van energiebesparende systemen.
 • Beheer van storingen en claims bij de communautaire verzekering.

Boekhoudkundig en fiscaal beheer. Arbeid en juridisch advies

Voor de gemoedsrust van de Gemeenschap vertrouwen we op professionele deskundigen op juridisch gebied:

 • Up-to-date boekhouding in overeenstemming met PGC en maximale transparantie.
 • Maandelijkse rapporten (of andere frequentie) op verzoek van het bestuur en de gemeenschap.
 • Begrotingsbeheer (periode-evaluatie en uitgavencontrole).
 • Opstellen van jaarrekeningen en budgetten voor inkomsten en uitgaven.
 • Formulieren 111, 190 (Inhoudingen). Formulier 347 (transacties van meer dan € 3.005,06).
 • Formulieren 303, 390, 184 (btw en huur in gemeenschappelijke ruimten), indien van toepassing.
 • Toevoegingen, wijzigingen en schrappingen (netwerksysteem). Contracten, verlengingen en ontslagen (SEPE).
 • Socialezekerheidsbijdragen (netwerksysteem). Loonlijst en salarisbetaling.
 • Contracteren van Occupational Risk Prevention (ORP). Arbeidsongevallen en Procedures bij de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij.
 • Buitengerechtelijke incasso van schulden van in gebreke blijvende eigenaars.
 • Vertegenwoordiging van de Gemeenschap bij administratieve en gerechtelijke instanties.
 • Juridisch advies voor de hele gemeenschap.

Plan uw afspraak

Vergelijk aanbiedingen