Your search results

Konsultverksamhet

Administrativa formaliteter

Vi hanterar alla typer av administrativa förfaranden för din bekvämlighet:

 • Utfärdande av NIE.
 • Förfaranden och formaliteter med kommunfullmäktige, banker, leverantörer etc.

Försäkring

Vi är också engagerade i att teckna och förvalta de försäkringar du behöver:

 • Teckna försäkringar: bostadsrättsföreningar, hem, fordon…
 • Skadehantering: incidenter, haverier och reparationer.

Skatt-redovisning, arbetsrätt och juridisk rådgivning

Våra professionella experter hjälper dig med dina juridiska och affärsmässiga skyldigheter:

 • PGC redovisning för företag och egenföretagare samt redovisningsrådgivning.
 • Formulär 036, 037 (folkräkningsdeklarationer).
 • Formulär 100, 130, 131 (personlig inkomstskatt).
 • Formulär 111, 115, 180, 190 (Avdrag för personal, personlig inkomstskatt, hyror).
 • Formulär 200, 202 (inkomstskatt för företag).
 • Formulär 303, 390, (moms).
 • Formulär 347, 349 (transaktioner som överstiger 3 005,06 euro och gemenskapsinterna transaktioner).
 • Integrerad arbetsrådgivning.

Ekonomisk och finansiell analys

Vi ägnar oss åt att analysera era investeringar och/eller verksamheter. Från lönsamhet till solvens:

 • Analys av investeringsprojekt. Ekonomiskt värde av ditt företag/din verksamhet.
 • Finansiell solvens. Kostnader för skulder och eget kapital.
 • Ekonomisk och finansiell lönsamhet. Marginaler och rotationer.

Boka din tid

Jämför objekt