Your search results

Tjänster

Fastighetsförvaltning
(Gemenskaperna)

Konstitution för gemenskaper

Vi tar hand om alla formaliteter i samband med bildandet av en ägargrupp.

Förvaltning och bevarande

Vi tar hand om alla administrativa förfaranden och ser alltid till din gemenskap.

Redovisning och skattehantering. Arbetsrätt och juridisk rådgivning

Vi förlitar oss på professionella experter inom de rättsliga områdena för gemenskapens sinnesfrid.

Fastighetsförvaltning

Administration av försäljning och inköp

Vi tar hand om hela processen, från besök och erbjudanden till undertecknandet inför notarius publicus.

Uthyrning

Vi åtar oss hela förvaltningen av din fastighet med avseende på uthyrning.

Förvaring och deponering av nycklar

Vi kontrollerar och bevakar din egendom under din frånvaro för din sinnesfrid och säkerhet.

Underhåll och renovering

Vi utför både rengöring av din egendom och reformer med pålitliga proffs.

Konsultverksamhet

Administrativa formaliteter

Vi hanterar alla typer av administrativa förfaranden för din bekvämlighet.

Försäkring

Vi är också engagerade i att teckna och förvalta de försäkringar du behöver.

Skatt-redovisning, arbetsrätt och juridisk rådgivning

Våra professionella experter hjälper dig med dina juridiska och affärsmässiga skyldigheter.

Ekonomisk och finansiell analys

Vi ägnar oss åt att analysera era investeringar och/eller verksamheter. Från lönsamhet till solvens.

Boka din tid

Jämför objekt