Your search results

Oikeudelliset huomautukset

Henkilötietojen suojaaminen

AFIC BUSINESS & PROPERTIES noudattaa 13. joulukuuta 1999 annettua orgaanista lakia 15/1999 henkilötietojen suojasta (LOPD), jonka tarkoituksena on suojella yksilöiden perusoikeuksia henkilötietojen käsittelyssä, mukaan lukien heidän kunniansa ja yksityisyytensä. Yhteydenotto- ja sopimuslomakkeilla kerätyt tiedot tallennetaan AFIC BUSINESS & PROPERTIESin omistamiin tiedostoihin, joissa taataan mahdollisimman suuri luottamuksellisuus ja sovelletaan tarvittavia teknisiä ja turvatoimia luvattoman käytön estämiseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeus tutustua tietoihin, oikaista ne, peruuttaa ne ja vastustaa niitä. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa, oikaista ne, peruuttaa ne ja vastustaa niiden käyttöä. Voit käyttää näitä oikeuksia lähettämällä kirjallisen pyynnön postitse osoitteeseen Virtual Office – www.aficbp.com 29620 Torremolinos (Málaga), lähettämällä sähköpostia osoitteeseen admin@aficbp.com tai ottamalla yhteyttä puhelimitse numeroon 951121608.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille AFIC BUSINESS & PROPERTIES ei myy tai siirrä verkkosivuillamme kerättyjä henkilötietoja muille tahoille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta ja tarjoamalla hänelle mahdollisuuden käyttää peruuttamis- ja vastustamisoikeuttaan edellä mainitulla tavalla.

Ulkoiset linkit Jos käyttäjä päättää poistua verkkosivustoltamme linkkien kautta verkkosivustoille, jotka eivät kuulu yhtiöömme, AFIC BUSINESS & PROPERTIES ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai evästeistä, joita ne saattavat tallentaa käyttäjän tietokoneelle.

Oikeudelliset kysymykset Tähän verkkosivustoon sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä. Jos laki niin vaatii tai jos se on tarpeen AFIC BUSINESS & PROPERTIESin vieraiden, vierailijoiden tai yhteistyökumppaneiden tai AFIC BUSINESS & PROPERTIESin omistaman omaisuuden (mukaan lukien tämä verkkosivusto) tutkimiseksi tai suojelemiseksi, AFIC BUSINESS & PROPERTIES voi käyttää käyttäjän antamia henkilökohtaisia tietoja ilman käyttäjän suostumusta ja aina hyvässä uskossa.

Compare Listings